Công ty Cổ phần ô tô Quang Phi Hùng - Nissan Đà Nẵng

Công ty Cổ phần ô tô Quang Phi Hùng - Nissan Đà NẵngCông ty Cổ phần ô tô Quang Phi Hùng - Nissan Đà Nẵng
Địa chỉ: 875 Nguyễn Hữu Thọ,P.Khuê Trung,Q.Cẩm Lệ,TP Đà Nẵng Số điện thoại: 0985411427
Thành phố: Đà Nẵng Fax:
Chỉ dẫn đường đi Email: nhatlai.nissan@gmail.com